Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych kierunków rozwoju w obszarze „Gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która została przyjęta w grudniu 2020 r.


https://www.malopolska.pl/_cache/news--2022/790-790/fit/Grafika_SMR_1500_1005.jpg
 
Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny zapraszają na konferencję pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, która odbędzie się już 30-31 maja 2022 r. w budynku KPT, przy ul. Podole 60.

Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Udział w konferencji to szansa na rozwinięcie wiedzy na te tematy, poznanie dobrych praktyk biznesu oraz działań podejmowanych przez gminy i organizacje pozarządowe w zakresie GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych kierunków rozwoju w obszarze „Gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która została przyjęta w grudniu 2020 r. Szczególną rolę ma tutaj sektor publiczny, który powinien zarówno wdrażać idee GOZ, np. realizując tzw. zielone zamówienia publiczne, jak i promować wśród przedsiębiorców i mieszkańców zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo przy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości działają ekodoradcy dla biznesu, a Małopolska angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z szeroko rozumianym GOZ-em

- przypomina Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Wspólnie opracowana propozycja programowa dot. wzmocnienia działań podejmowanych na rzecz klimatu w Małopolsce zyskała przychylność europejskich ekspertów i została wybrana do finansowania obok 14 innych inicjatyw w całej Europie. Odbywa się w ramach programu "Science meets Regions", prowadzonego przez Joint Research Centre, agendę Komisji Europejskiej. Wydarzenie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki” składa się z trzech modułów:

 • wystąpień ekspertów,
 • prezentacji regionalnych studiów przypadków GOZ,
 • panelu dyskusyjnego.

Wydarzenie jest adresowane do osób:

 • reprezentujących środowiska naukowe, na co dzień zajmujących się tematyką związaną z gospodarką o obiegu zamkniętym;
 • przedstawicieli firm świadomych wagi wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w swojej działalności i wprowadzających lub planujących wprowadzić rozwiązania GOZ;
 • przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych i zainteresowanych tematyką GOZ;
 • przedstawicieli administracji publicznej planujących strategie zrównoważonego rozwoju w swoich jednostkach.

Szczegółowy program oraz rejestracja

Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny zapraszają na konferencję pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, która odbędzie się już 30-31 maja 2022 r. w budynku KPT, przy ul. Podole 60.

Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Udział w konferencji to szansa na rozwinięcie wiedzy na te tematy, poznanie dobrych praktyk biznesu oraz działań podejmowanych przez gminy i organizacje pozarządowe w zakresie GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych kierunków rozwoju w obszarze „Gospodarka” w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która została przyjęta w grudniu 2020 r. Szczególną rolę ma tutaj sektor publiczny, który powinien zarówno wdrażać idee GOZ, np. realizując tzw. zielone zamówienia publiczne, jak i promować wśród przedsiębiorców i mieszkańców zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo przy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości działają ekodoradcy dla biznesu, a Małopolska angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z szeroko rozumianym GOZ-em

- przypomina Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Wspólnie opracowana propozycja programowa dot. wzmocnienia działań podejmowanych na rzecz klimatu w Małopolsce zyskała przychylność europejskich ekspertów i została wybrana do finansowania obok 14 innych inicjatyw w całej Europie. Odbywa się w ramach programu "Science meets Regions", prowadzonego przez Joint Research Centre, agendę Komisji Europejskiej. Wydarzenie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki” składa się z trzech modułów:

 • wystąpień ekspertów,
 • prezentacji regionalnych studiów przypadków GOZ,
 • panelu dyskusyjnego.

Wydarzenie jest adresowane do osób:

 • reprezentujących środowiska naukowe, na co dzień zajmujących się tematyką związaną z gospodarką o obiegu zamkniętym;
 • przedstawicieli firm świadomych wagi wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w swojej działalności i wprowadzających lub planujących wprowadzić rozwiązania GOZ;
 • przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych i zainteresowanych tematyką GOZ;
 • przedstawicieli administracji publicznej planujących strategie zrównoważonego rozwoju w swoich jednostkach.

Szczegółowy program oraz rejestracja

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny