1 grudnia 2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera. Jest to regionalne wydarzenie o charakterze gospodarczym skierowane do firm, administracji publicznej, instytucji okołobiznesowych, podejmujące ważne tematy z puntu widzenia inwestorów i eksporterów. Forum oferuje uczestnikom unikalną platformę wielostronnego dialogu, możliwość nawiązywania kontaktów oraz z uwagi na cykliczność wydarzenia budowania trwałych relacji biznesowych.

Podczas tegorocznej edycji Forum zorganizowany został panel dyskusyjny, pt.: „Gdzie i jak inwestować? Aktualne trendy gospodarcze”, w trakcie którego eksperci podejęli dyskusję na temat perspektyw rozwoju gospodarczego w kontekście aktualnych globalnych wyzwań, w jaki sposób najbezpieczniej lokować swoje oszczędności i jak sprawnie podejmować decyzje inwestycyjne. Na ten temat dyskutowali podczas debaty przedstawiciele małopolskich firm, Krakowskiego Parku Technologicznego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lata 2021-2022 niosą w sobie liczne zmiany podatkowe, które wymagają nieustającego podnoszenia kompetencji osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. W drugiej części spotkania odbył się panel pt.: "Polski Ład czyli rewolucja w podatkach”,  podczas którego eksperci z firmy Crido Szkolenia sp. z o.o. dokonali analizy stosownych przepisów, jak i praktycznych wskazówek dotyczących rozliczeń podatkowych. Poruszone zostały m.in. zmiany w przepisach podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, PIT i ZUS, a także zmiany podatkowe dotyczące VAT i ordynacji.

Spotkanie poprowadził Pan Paweł Kowalczyk, prezenter radiowy i konferansjer.

Szczegółowy program i rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny