Województwo Małopolskie organizuje misję gospodarczą dla małopolskich przedsiębiorców do Dubaju. Misja gospodarcza zorganizowana zostanie w formie indywidualnych, wcześniej umówionych spotkań B2B małopolskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z regionu Zatoki Perskiej. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń trwa do 8 listopada. Zapraszamy!

Głównym celem organizowanej misji gospodarczej w formie spotkań B2B jest nawiązanie trwałych kontaktów biznesowych przedsiębiorców z Małopolski z przedsiębiorcam z regionu Zatoki Perskiej. Spotkania będą miały formę indywidualnych, wcześniej umówionych rozmów przedsiębiorców, handlowców, dystrybutorów lub hurtowników reprezentujących przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie ZEA zainteresowane zakupem towarów/usług oferowanych przez małopolskich przedsiębiorców.

Kiedy?

Misja odbędzie się w dniach 6-9 grudnia 2021 r.

Dla kogo?

Misja skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących lub planujących działalność eksportową i reprezentujących branże o największym potencjale współpracy na rynku ZEA. Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności odpowiada specyfice rynku ZEA skontaktuj się z nami, każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie.

Co w ramach misji?
  • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców biorących udział w misji dotyczącego specyfiki rynku ZEA. Na spotkaniu firmy otrzymają komplet informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji działalności gospodarczej, w tym m.in.: zapoznanie się z charakterystyką i poznanie sposobów wejścia na rynek ZEA, metody poszukiwania parterów handlowych, zasady funkcjonowania stref gospodarczych, zagadnienia prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, a także dotyczące kultury biznesowej;
  • Dla każdego przedsiębiorcy katalog prezentujący obszar działania jego zagranicznych partnerów handlowych;
  • Indywidualne spotkania B2B w Dubaju polegające na zapewnieniu dla każdego przedsiębiorcy 5 partnerów handlowych zarejestrowanych na terenie ZEA;
  • Spotkanie z przedstawicielem zarządzającym jedną ze stref ekonomicznych (tbc);
  • Opieka i wsparcie koordynatora na miejscu.

Wydarzeniem towarzyszącym jest Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w trakcie Światowej Wystawy Expo Dubai 2020. Forum stanowi kulminacyjny moment programu gospodarczego Expo, a udział w wydarzeniu zapowiedzieli już przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Jak wziąć udział?

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w misji gospodarczej jest złożenie wniosku.

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy w terminie do 8 listopada.

Formularz

Zapraszamy do udziału!

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w misji gospodarczej (m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, testy wymagane podczas podróży do i z Dubaju w związku z pandemią COVID-19) leżą po stronie przedsiębiorców, biorących udział w misji gospodarczej. Organizator zapewnia bezpłatnie dla przedstawicieli polskich firm biorących udział w misji gospodarczej miejsce spotkań oraz transport lokalny w celu realizacji umówionych spotkań B2B.

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
tel. 012 63 03 444

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny