Targi/misje/konferencje
O tym, że gospodarka jest kluczowa dla funkcjonowania każdego państwa, miasta czy regionu nie trzeba nikogo przekonywać. O jej stanie w zasadniczym stopniu decyduje kondycja działających już przedsiębiorstw, a także potencjał do przyciągania nowych inwestycji.

Targi/misje/konferencje
Forum jest wydarzeniem służącym budowaniu współpracy gospodarczej, tworzeniu optymalnych warunków do partnerstwa, a także wymianie poglądów, opinii oraz dotychczasowych doświadczeń

Targi/misje/konferencje
Uczestnictwo w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub” jest bezpłatne – wszystkie koszty pokrywa organizator wyjazdu ze środków Unii Europejskiej.

Targi/misje/konferencje
Tym razem organizatorzy zapraszaja do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteca” oraz przed ekrany komputerów na transmisję online. Hasłem przewodnim spotkania będzie #Balans w biznesie.

Targi/misje/konferencje
Misja gospodarcza PAIH jest szansą na zwiększenie uczestnictwa polskich firm w produkcji towarów, modernizacji rolnictwa, czy zaangażowania w rozwój infrastruktury na terenach wiejskich.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny