Pozostałe
Uczestnikami forum będą eksperci z firm oraz z instytucji naukowych. Wśród zadań zespołu powstającego z inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości znajdzie się m.in. promocja wiedzy i dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania robotów w fabrykach i magazynach.

Pozostałe
Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Pozostałe
Grant przewidziany jest dla małych i średnich firm z województwa małopolskiego, które zajmują się rozwojem technologii lub produktów z obszarów Internetu Rzeczy, robotyki, automatyzacji i inteligentnej fabryki czy też sztucznej inteligencji (AI).

Pozostałe
Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Pozostałe
Do rozdysponowania jest 300 mln zł na prace badawczo-rozwojowe realizowane przez MŚP i duże przedsiębiorstwa, konsorcja oraz podmioty opierające się na współpracy sektora prywatnego z nauką.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny