Pozostałe
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców i innych podmiotów z Subregionu Podhalańskiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (badania i rozwój,  wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktó ...

Pozostałe
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców i innych podmiotów z subregionu sądeckiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (badania i rozwój,  wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów l ...

Pozostałe
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców i innych podmiotów z Subregionu Tarnowskiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (badania i rozwój, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub u ...

Pozostałe
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców i innych podmiotów z obszaru Małopolski Zachodniej, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (badania i rozwój,  wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produkt&oa ...

Pozostałe
Jest to projekt ogólnopolski, w 100% darmowy, obejmujący program szkoleniowy dla firm z sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 2 lat poniosły porażkę biznesową - zamknęły swoją działalność, i w ciągu ostatnich

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny