Pozostałe
GovTech inno_LAB to program wspierający jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania administracji publicznej w tym obszarze.

Pozostałe
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza regionalne przedsiębiorstwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pandemią z Komisją Europejską za pośrednictwem krótkiej, (około 10-minutowej), anonimowej ankiety on-line. Celem niniejszego kwestionariusza jest zebranie inf ...

Pozostałe
Płatnicy, którzy nie wiedzą, czy obejmie ich zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. na podstawie Tarczy 6.0, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności.

Pozostałe
Celem tej współpracy ma być większe zaangażowanie instytucji naukowych państw członkowskich w prace rozwojowe NATO, wymiana informacji i wiedzy a jednocześnie umożliwienie im skorzystania z finansowania dostępnego w NCIA na rozwój zdolności komunikacyjnych i informacyjnych N ...

Pozostałe
Przedstawione zostanie 5 obszarów misji: neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; rak; troska o glebę to troska o życie; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny