Pozostałe
Na portalu udostępnione są informacje i narzędzia, które służą w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego (JST) do realizacji zadań w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego.

Pozostałe
Giełda adresowana jest do branży samolotów i pojazdów bezzałogowych, a także potencjalnych odbiorców tych rozwiązań tj. JST, policji, straży pożarnej, służb ratowniczych, nowoczesnego rolnictwa, gospodarki leśnej, farm wiatrowych i fotowoltaicznych itp.

Pozostałe
Centrum Business in Małopolska zachęca małopolskich przedsiębiorców do udziału w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (m.in. indywidualne konsultacje, szkolenia, spotkania informacyjne) w Krakowie, Nowym Sączu, Wadowicach, Zatorze, Chrzanowie, Nowym Targu, Ta ...

Pozostałe
Według opublikowanych danych GUS w 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1% i przekroczyły 30 mld zł. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wzrósł do 1 ...

Pozostałe
Czy wdrożenie podpisu elektronicznego pozwala zwiększyć efektywność, podnieść jakość oferowanych usług oraz skrócić czas obsługi klienta w czasie pandemii?

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny