Pozostałe
Wydarzenie w formie interaktywnych warsztatów ma na celu pobudzić transnarodową wymianę lokalnych doświadczeń związanych ze zdrową żywnością.

Pozostałe
Środki można przeznaczyć m.in. na programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów.

Pozostałe
Droplabs umożliwia firmom, głównie z branży atrakcji turystycznych, sprzedaż usług online za pośrednictwem własnych kanałów oraz przez partnerów biznesowych – współpracujących hoteli lub zewnętrznych portali.

Pozostałe
Spotkania B2B są okazją do zgromadzenia wszystkich aktorów (firm, klastrów, uniwersytetów, itp.) z całej Europy w celu znalezienia alternatywnych sposobów na (ponowne) ustanowienie łańcuchów dostaw, znalezienie wiarygodnych partnerów, a tym samym wzmoc ...

Pozostałe
European FinTech Hackcelerator, to szansa dla innowacyjnych startupów na zaprezentowanie się przed międzynarodową publicznością na największej konferencji fintechowej na świecie i przyciągnięcie uwagi globalnych korporacji i inwestorów.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny