Pozostałe
Celem konkursu jest wybór operatorów, którzy przeprowadzą rekrutację pracowników przedsiębiorstw i pomogą w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze, w odniesieniu do 17 sektorów gospodarki.

Pozostałe
Po sukcesie programu Poland. Business Harbour, którego pierwsza edycja adresowana była do podmiotów z Białorusi, podjęto decyzję o rozszerzeniu jego oferty dla kolejnych krajów: Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii.

Pozostałe
Projekt powinien polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Pozostałe
Saly S.A., krakowski dostawca oprogramowania oraz właściciel platformy dla e-commerce B2B, pozyskał 3 mln zł od Dawida Zielińskiego, znanego polskiego przedsiębiorcy oraz prezesa i współzałożyciela Columbus Energy S.A. Środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę produktu i zwiększen ...

Pozostałe
Celem "pożyczki turystycznej" jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19 i zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie dla podmiotów będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu województwa małopolskiego, funkc ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny