Pozostałe
Realizacja tej inwestycji pozwoli spółce nie tylko zwiększyć skalę działalności i poszerzyć ofertę, ale także podnieść konkurencyjność, dzięki wprowadzeniu do jej portfolio nowych technologii i usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków. ...

Pozostałe
Women TechEU - to nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabó ...

Pozostałe
Motywem przewodnim wydarzenia będzie poszukiwanie nowego spojrzenia na innowacje sprzyjające zdrowemu i aktywnemu starzeniu się populacji, które zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu osób starszych, w szczególności w czasach epidemii koronawi ...

Pozostałe
Od 25 sierpnia br. małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pożyczkę turystyczną ze środków powierzonych Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny