Pozostałe
Enterprise Europe Network (EEN) zaprasza do obejrzenia filmu, o tym w jaki sposób ośrodki Enterprise Europe Network z Małopolski wspierają firmy z sektora spożywczego.

Pozostałe
W trakcie szkolenia doradca Google z programu Firmy Jutra skoncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi, które pomagają tworzyć unikalne, wartościowe i skuteczne teksty do internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, może otrzymać dostęp do unikalnych materia ...

Pozostałe
Wyniki badania posłużą do tworzenia rekomendacji w zakresie stwarzania przyjaznych warunków zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwach, z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

Pozostałe
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła porozumienie ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest inwestorem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie obejmuje współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających za ...

Pozostałe
Szczególną uwagę warto zwrócić na wsparcie dotacyjne w ramach priorytetu 1. „Wsparcie przedsiębiorstw” działanie 1.1 ścieżka SMART, którego łączny budżet wynosi 10,67 mld zł. Odpowiada ono na bieżące potrzeby firmy poprzez tzw. wsparcie modułowe projektó ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny