Nadal możesz zostać partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji! 12. edycja Festiwalu odbędzie się od 20 do 26 czerwca. Zachęcamy do współorganizacji tego wydarzenia małopolskie firmy, uczelnie, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu, a także inne zainteresowane tematyką podmioty. 

 
O Małopolskim Festiwalu Innowacji
 
Małopolski Festiwal Innowacji (MFI) to tygodniowe wydarzenie wypełnione spotkaniami, warsztatami, szkoleniami i wieloma innymi inspirującymi inicjatywami, odbywającymi się w różnych miejscach Małopolski. To czas rozmów o innowacyjności, współpracy pomiędzy biznesem a nauką, kierunkach rozwoju, konkurencyjności gospodarki oraz nowych trendach i wyzwaniach. Oferta festiwalowych wydarzeń kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, naukowców, studentów oraz wszystkich poszukujących wiedzy.
 
W poprzednim roku festiwal odbywał się hybrydowo. Część wydarzeń miała charakter stacjonarny, część została przeniesiona do sieci. Z uwagi na wciąż niepewną sytuację epidemiczną, w tym roku również pozostaniemy przy takim rozwiązaniu. Każdy partner będzie mieć możliwość swobodnego wyboru sposobu zaangażowania.
 
Co oznacza rola partnera festiwalu
 
Rolą partnera Małopolskiego Festiwalu Innowacji jest organizacja wydarzenia lub wydarzeń w dogodnej dla siebie formule. Mogą to być np. warsztaty, targi, szkolenia, konferencje, dni otwarte czy indywidualne konsultacje. Mogą to być spotkania stacjonarne, online, bądź hybrydowe. Urząd Marszałkowski odpowiada za koordynację działań wszystkich partnerów oraz kampanię promocyjną. Organizuje również konferencję inaugurującą cały festiwalowy tydzień oraz spotkania „Przy kawie o innowacjach”.
 
Współorganizacja Małopolskiego Festiwalu Innowacji to świetna okazja do zaprezentowania swojej firmy czy instytucji jako podmiotu odpowiedzialnego, zaangażowanego społecznie, wspierającego młodych i kreatywnych ludzi, opierającego swój rozwój na innowacjach. To z pewnością wizerunkowy i promocyjny zysk, który można uzyskać minimalnym kosztem własnego zaangażowania.
 
Wyślij swoje zgłoszenie!
 
Jeżeli jesteś zainteresowany partnerstwem przy organizacji Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022 wejdż na stronę i dowiedz się więcej. 
 
Dowiedz się więcej
 
Organizatorzy przygotowali także krótki informator w formie prezentacji. Przedstawili w nim najważniejsze informacje podsumowujące ubiegłoroczny festiwal – wydarzenia, które się odbyły oraz kampanię promocyjną. Znaleźć w nim można także informacje o zasadach współpracy, harmonogramie oraz planowanej kampanii promocyjnej w roku 2022.
 
Więcej informacji o wcześniejszych edycjach festiwalu można znaleźć na stronie Innowacyjna Małopolska w zakładce festiwal. .
 
Serdecznie zapraszamy państwa także do grupy "Małopolscy Przedsiębiorcy" na FB. Grupa została założona, po to by stworzyć płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń, wyrażania opinii, a także miejsce stwarzające możliwości i okazję do znalezienie partnerów do współpracy i klientów. Chcielibyśmy, aby tę przestrzeń tworzyli przedsiębiorcy z Małopolski oraz wszyscy Ci, którzy współpracują z firmami i działają na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
 
Źródło: UMWM

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny