Ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne na temat prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz innowacji i transferu technologii.

Eksperci udzielają bezpłatnych informacji z zakresu:

  • kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia publiczne;
  • wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej;
  • internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie;
  • współpracy biznesowej z zagranicznymi partnerami;
  • innowacji i transferu technologii.

Formularz kontaktowy znajduję się TUTAJ.

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny