Jubileusz był okazją do rozmów m.in. na temat wspierania przedsiębiorczości.

14 września br. w gronie włodarzy Frankfurtu i Krakowa: Nadburmistrza miasta Frankfurt nad Menem Petera Feldmanna oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera,  świętowano 30-lecie partnerstwa obu miast. W spotkaniu wzięli udział polscy i niemieccy przedsiębiorcy oraz instytucje wspierające biznes, w tym przedstawiciele MARR S.A. Było ono okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wspierania przedsiębiorczości a także do zawarcia nowych obiecujących kontaktów w obszarach współpracy zagranicznej.