Spotkanie będzie poświęcone audytowi cyfrowemu, czyli ocenie dojrzałości cyfrowej klienta, zakończonej raportem z rekomendacjami dotyczącymi zmian organizacyjnych i technologicznych, zwiększających efektywność działania i konkurencyjność poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

W ostatnich latach cyfryzacja przedsiębiorstw nabiera wyjątkowego tempa, które znacząco zwiększyło się wraz z pandemią. Cyfryzacja jest również odmieniana przez wszystkie przypadki w państwowych i samorządowych dokumentach strategicznych oraz programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są obecnie przygotowywane w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027.

W tym momencie już wiadomo, że w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) wymogiem obligatoryjnym do skorzystania z części funduszy będzie posiadanie wyników audytu cyfrowego na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Dlatego też Klaster LifeScience wraz z firmą doradczą A1Europe mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie online poświęcone audytowi cyfrowemu, czyli ocenie dojrzałości cyfrowej klienta, zakończonej raportem z rekomendacjami dotyczącymi zmian organizacyjnych i technologicznych, zwiększających efektywność działania i konkurencyjność poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Termin: 29 czerwca 2021 (wtorek), w godz. 10:00 - 12:00

Agenda spotkania:

1. Wstęp – przywitanie i określenie celu spotkania.
2. Potrzeba audytu w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów, będącego elementem mapy drogowej, firm w kierunku wdrożenia elementów Przemysłu 4.0 po uwzględnieniu doświadczeń z pilotażowego programu POIR. (wzór dla klasycznych naborów dotacyjnych w nadchodzącej perspektywie unijnej) - na podstawie działania POIR 2.4.1 – pilotaż 4.0
3. Korzyści z audytu przedsiębiorstwa wynikające z doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z dotacji.
4. Główne źródła dofinansowań dla firm w nadchodzącej perspektywie unijnej.
5. Sesja pytań i odpowiedzi

Źródło: Klaster Life Science Kraków

 

 

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny