W związku z nowymi obostrzeniami, dotykających część branż, przygotowano 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.

  • Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 roku. Pomoc przeznaczona jest dla branż, objętych restrykcjami sanitarnymi.

  • Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 do marca 2021 roku, o co najmniej 30%. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

  • Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 roku (wnioski) oraz do 30.06.2021 roku (wypłaty).

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże.

  • Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

  • Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla kogo: wszystkie branże.

  • Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

  • Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

  • Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

  • Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.

  • Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP. Dla kogo: branża transportowa.

Źródło

 

 

 

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny