W imieniu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych.

Studia są skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu handlu na rynkach wolno-żywnościowych, w szczególności nowoczesnych rynkach elektronicznych. Obecnie w Polsce rozwijana jest „Platforma Żyvnościowa”, która jest giełdą stworzoną na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obraca ona nle akcjami lecz produktami rolnymi. Zapraszamy do udziału pTacowników administracji publlcznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób chcących nabyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-źywnościowych.

Celem studiów jest przekazanie sluchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych tańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecle w tym wykorzystania elektronicznej platformy giełdowego handlu produktami rolno-spoźywczymi.

Studia objęte są patronatem honorowym  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

Więcej informacji - pobierz

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny