Zachęcamy do lektury najnowszego raportu nt. polskiej branży IT i telekomunikacji, przygotowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz IDC.

Co znajdzies z w raporcie?

  • Aktualny stan rynku IT oraz telekomunikacyjnego
  • Porównanie polskiej branży z czołowymi gospodarkami świata
  • Bariery i zagrożenia dla rozwoju
  • Osiem fundamentów skutecznej transformacji cyfrowej
  • Opis bieżących trendów i prognozy na przyszłość
  • Opis wpływu epidemii COVID-19 na branżę ICT
  • ​Wskazanie kluczowych obszarów dla funkcjonowania gospodarki w dobie epidemii

Link do raportu znajdziesz TUTAJ

 

Kluczowe tezy raportu

I.          Wartość polskiego rynku ICT w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1,1%. Rynek IT wzrósł o 2,3%, a wartość usług telekomunikacyjnych spadła o 0,9%. ​​

II.         Podczas pandemii i izolacji bardzo znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne: o 50% w przypadku usług głosowych i o 40% transmisja danych. Co więcej, zmiany te w dużej mierze pozostaną na trwałe. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym świecie dla gospodarki kluczowa jest łączność i cyfryzacja - zdalny dostęp do zasobów, możliwość interakcji na odległość, zdalna obsługa procesów. 


III.        Rynek usług telekomunikacyjnych jest rynkiem dojrzałym, a jego rozwój, związany z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, warunkuje kondycję całej gospodarki cyfrowej. Wraz z dalszym rozwojem sieci światłowodowej oraz z wprowadzeniem technologii 5G poszerzy się obszar możliwości rozwojowych całej gospodarki. Wsparcie administracji rządowej, poprzez współpracę z przedsiębiorcami oraz znoszenie istniejących ograniczeń regulacyjnych oraz proceduralnych, jest niezbędne do dalszego rozwoju kraju i społeczeństwa informacyjnego. 

IV.         Według danych Komisji Europejskiej, w Polsce na rynku pracy brakuje obecnie blisko 50 tysięcy specjalistów IT. Aby znacząco zmniejszyć te niedobory, studia kierunkowe musiałoby kończyć przynajmniej o 10 tysięcy absolwentów rocznie więcej niż obecnie (czyli 72% więcej). Dlatego powinny zostać rozwinięte mechanizmy zachęcające do kształcenia ustawicznego oraz zmiany kwalifikacji zawodowych.  

V.          W światowym rankingu najbardziej konkurencyjnych cyfrowych gospodarek w 2019 roku Polska zajęła 33 miejsce, awansując o trzy pozycje.  Mimo że od kilku lat rośnie ocena Polski, to rynek oczekuje większego zaangażowania polskiego rządu we wspieranie rozwoju takich nowych obszarów usług jak IoT (Internet of Things – internet rzeczy) czy AI (Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja). 

VI.         Polska gospodarka powinna stać się bardziej innowacyjna, aby uciec od tzw. pułapki średniego dochodu. Wobec dynamicznych zmian gospodarczych wywołanych stanem epidemii, tym bardziej konieczny jest rozwój cyfrowej gospodarki i Przemysłu 4.0. Niezbędny jest przegląd kluczowych dokumentów strategicznych i programowych państwa, w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

VII.        Rynek oprogramowania w Polsce w segmencie bezpieczeństwa wzrośnie w tym roku o 5,4%, stanie się to jednak bez znaczącego udziału polskich dostawców. W pierwszej  dwudziestce największych firm na rynku bezpieczeństwa w Polsce nie ma ani jednego polskiego dostawcy. Zatem aby nie pozostać jedynie biernym odbiorcą technologii z zagranicy, Polska musi tworzyć innowacyjne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny