Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad projektem nowego mechanizmu wsparcia gospodarki, która ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19.

W proces opracowania projektu Krajowego Planu Odbudowy włączył się Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu w tej sprawie, w formie wideokonferencji, uczestniczył także Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Krajowy Plan Odbudowy będzie programem, który pozwoli skorzystać z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, będącego elementem szerszego Planu Odbudowy dla Europy. W planie zostanie zawarty program reform i inwestycji na kolejne cztery lata.

Instrument zakłada bezzwrotne dotacje oraz pożyczki i dotyczy szerokiego wachlarza zagadnień: kwestii społecznych, zatrudnienia, umiejętności, edukacji, badań naukowych i innowacji, zdrowia, otoczenia biznesu, w tym administracji publicznej i sektora finansowego.

Na podstawie wynegocjowanego porozumienia na szczycie UE w Brukseli, poświęconego budżetowi na lata 2021-2027 i funduszowi odbudowy Polska mogłaby otrzymać z tego funduszu około 60 mld euro, z czego ok. 26 mld euro stanowiłyby dotacje, a 34 mld euro – pożyczki.

Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny