Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o rozszerzeniu pomocy w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o wsparcie dla samozatrudnionych!

Podstawowe założenia bonu dla samozatrudnionych:

1. bezzwrotne bony w wysokości 9 tys. zł;

2. dla podmiotów, które:

- prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;

- nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.;

- zanotowały spadek obrotów o co najmniej 75% po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r.

- nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);

- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. na pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów związanych z bieżącą działalnością firmy;

4. konieczność utrzymania działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków.

Nabór planowany jest w połowie sierpnia i prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiebiorczości.

Źródło:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 

Bony rekompensacyjne dla samozatrudnionych - pytania i odpowiedzi

https://linkd.pl/sdcc

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny