Pozostałe
Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta, wśród zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Pozostałe
Zespół wsparcia przedsiębiorstw, utworzony w  Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w okresie pandemii, kontynuuje swoje działania. Pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Konsultacje są udzielane za poś ...

Pozostałe
W dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 13.00 odbędzie się na platformie CISCO Webex spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem oferowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Pozostałe
Kursy dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu innowacji, cyfryzacji czy transformacji energetycznej. Całość jest bezpłatna, a użytkownik ma nielimitowany dostęp do materiałów. Każdy kurs daje możliwość uzyskania certyfikatu.

Pozostałe
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” otrzymało to wyróżnienie w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie dla spraw pszczelarstwa, promocję Małopolski na poziomie krajowym i międzynarodowym, pielęgnowanie tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i w natu ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny