Aktualności dla inwestorów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na projekt wzorniczy, którego wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. W konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” mogą wziąć udział mikro, małe i śred ...

Aktualności dla inwestorów
Niezależnie od globalnych zawirowań gospodarczych, polski rynek wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem dla inwestorów – wynika z raportu "Why Invest in Poland" opracowanego przez Walter Herz, PAIH i People, Polska. Świadczą o tym choćby duże transakcje zawie ...

Aktualności dla inwestorów
Rozwój zakładu i nowa oferta – Vitroform inwestuje dzięki decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Aktualności dla inwestorów
Pod koniec września zostały wprowadzone nowe progi dotyczące minimalnych nakładów inwestycyjnych dla firm ubiegających się o zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zmiana dotyczy powiatów, w których nastąpił wzrost przeciętnej stopy bezrobocia. To dobra ...

Aktualności dla inwestorów
5th Annual SelectChicago FDI Conference organizowana jest co roku, a jej głównym tematem są inwestycje bezpośrednie. Jest to jedna z największych konferencji tego typu w obszarze aglomeracji chicagowskiej. W tym roku konferencja ta, podobnie jak wiele innych imprez odbywa się w formie w ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny