Aktualności dla inwestorów
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych d ...

Aktualności dla inwestorów
Zapraszamy na spotkanie warsztatowe „Kraków 4.0 – czy krakowski biznes jest gotowy na cyfrową gospodarkę?” organizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w partnerstwie z Krakowskim Parkiem Technologicznym, które odbędzie ...

Aktualności dla inwestorów
Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dwie z nich trafiają do polskich mikroprzedsiębiorców, a jedna do dużej zagranicznej spółki. MarDruk Opakowania spółka z o.o. sp.k. i AluHouse sp. z o.o. sp.k. dzięki uldze ...

Aktualności dla inwestorów
Inwestorzy będą mogli otrzymać grunt od gminy lub z Krajowego Zasobu Nieruchomości w zamian za wybudowanie mieszkań na wynajem bądź lokali dla mieszkańców gminy – takie będą efekty ustawy, której projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techno ...

Aktualności dla inwestorów
21 przedsiębiorstw korzystających z ulgi podatkowej, blisko 400 milionów nakładów inwestycyjnych, 215 nowych miejsc pracy i tytuł Gminy przyjaznej inwestorom – to bilans współpracy Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i Krakowskiego Parku Technologicznego. Okazj ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny