Aktualności dla inwestorów
Celkar Logistic sp. z o.o. zainwestuje ponad 17 milionów w Niepołomicach. Kolejną decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał Krakowski Park Technologiczny.

Aktualności dla inwestorów
Nowo powstała firma Omni Development zainwestuje ponad 4 miliony w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Producent stolarki otworowej zrealizuje swoją inwestycję w Bochni. Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał drugą w tym roku decyzję o wsparciu.

Aktualności dla inwestorów
Niniejszy raport o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce został przygotowany na podstawie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski jako bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna, statystyk UNCTAD oraz danych mikroekonomicznych z bazy Orbis (dawniej: Amadeus).

Aktualności dla inwestorów
BIBP sp. z o.o. zainwestuje ponad 22 miliony złotych w ramach pierwszej, wydanej w tym roku przez Krakowski Park Technologiczny decyzji o wsparciu.

Aktualności dla inwestorów
Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie ogólnym „Badania na rynek”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny