Aktualności dla inwestorów
Już ponad 355 tys. osób pracuje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, z czego aż 82,1 tys. osób (23% udział w zatrudnieniu  w sektorze ogółem) to osoby zatrudnione w Krakowie. Jako lider pod względem wielkości zatrudnienia, stolica Małopolski wyprzedziła ...

Aktualności dla inwestorów
Nowe centra usług biznesowych, których powstanie planują w Polsce takie firmy jak: Dyson, Zimmer Biomet, czy Leo Pharma, mogą stworzyć ponad 2 tys. miejsc pracy.

Aktualności dla inwestorów
Z najnowszego raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021 wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13 500 nowych miejsc pracy. Udział sektora w PKB Polski jest szacowany na poziomie 3,5 proc. a wartość e ...

Aktualności dla inwestorów
W dniu 10 czerwca br. firma otrzymała z rąk wicepremiera Pana Jarosława Gowina decyzję o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego na terenie Niepołomickiej S ...

Aktualności dla inwestorów
Celem konkursu jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją - partnerskich i przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności - którym towarzyszy ekonomiczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny