Aktualności dla inwestorów
Krakowski Park Technologiczny wydał pierwszą decyzję w gminie Szczurowa. Sandezia wybuduje nową halę i zainwestuje ponad 3 mln złotych.

Aktualności dla inwestorów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Aktualności dla inwestorów
Zakład produkcyjny i nowoczesna hala powstaną w małopolskich gminach w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Małe przedsiębiorstwa: Labra z Babic i Artcom z Oświęcimia zainwestują ponad 13 milionów złotych.

Aktualności dla inwestorów
Business Park "Nad Drwiną" w Krakowie jest znakomitym miejscem do działalności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, oferując atrakcyjną przestrzeń do zagospodarowania.

Aktualności dla inwestorów
Dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Gorlicach przy ul. Zakole powstaną nowe, atrakcyjne dla przedsiębiorców tereny. Dokument gwarantujący dofinansowanie budowy Strefy Aktywności ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny