Aktualności dla inwestorów
Inwestorzy mogą skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych.

Aktualności dla inwestorów
Inwestorzy mogą skorzystać z pomocy na projekty związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Aktualności dla inwestorów
Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach "Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2030" (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2 ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny