Aktualności dla inwestorów
Krakowski Park Technologiczny wydał dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Firmy, które je otrzymały należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zadeklarowały łączne nakłady inwestycyjne wynoszące co najmniej 11,85 mln zł.

Aktualności dla inwestorów
Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. pod­pi­sa­ła umowę z kra­kow­ską firmą AG Sys­tem Sp. z o.o. na za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie in­fra­struk­tu­ry po­łu­dnio­wej czę­ści S ...

Aktualności dla inwestorów
Na przylegających do ul. Igołomskiej działkach w ciągu półtora roku powstaną nowe drogi, instalacje oraz otwarte przestrzenie publiczne do odpoczynku dla mieszkańców Krakowa i pracowników firm, które w przyszłości się tu pojawią.

Aktualności dla inwestorów
Szanowni Państwo, Dziękujemy bardzo za udział w Małopolskim Forum Obsługi Inwestora, które odbyło się w dniu 8 maja 2020 r. w formule online. Poniżej załączamy prezentację, która była przedmiotem dyskusji podczas webinarium.

Aktualności dla inwestorów
Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swoich firm i zakładów zapraszamy na webinarium przygotowane przez ekspertów z Krakowskiego Parku Technologicznego. Pokażemy krok po kroku jak wystąpić o ulgę podatkową w ramach PSI, jakie kryteria należy spełnić oraz jak przygotow ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny