Aktualności dla inwestorów
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę wynajmu hali produkcyjno-magazynowej o pow. 1900 m² w budynku B 1.2 na poziomie gruntu (zero), z możliwością dodatkowego wynajęcia zaplecza biurowo-socjalnego.

Aktualności dla inwestorów
Komisja Europejska prowadzi Konsultacje publiczne w sprawie wewnątrzunijnej inicjatywy na rzecz ochrony i ułatwiania inwestycji. 

Aktualności dla inwestorów
Zakład posiada dwa odwierty do poboru wód mineralnych oraz nowoczesną linię produkcyjną.

Aktualności dla inwestorów
Zakład można adaptować na inne działalności o profilu spożywczym, a także np. na centrum logistyczne lub miejsce składowania towarów, na bazie istniejących nowych komór chłodniczych i zamrażalniczych.

Aktualności dla inwestorów
Według przygotowanego przez EY dorocznego raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” w ubiegłym roku w 47 krajach starego kontynentu zaplanowano 6 412 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Pandemia COVID-19 spowodowała znaczący spadek realizowanych inwestycji.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny