Aktualności dla inwestorów
Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu. Z ulgi podatkowej w ramach Polskie Strefy Inwestycji skorzystają Krakodlew S.A., Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., Brandbox BPL Paweł Lisiecki, Kubicz sp.j. oraz P.P.U.H. „STESER&rdq ...

Aktualności dla inwestorów
Elektroniczne składanie wniosków, to nie tylko wygodne i szybsze rozwiązanie, ale też przynoszące konkretne oszczędności dla obu stron procesu inwestycyjno-budowlanego.

Aktualności dla inwestorów
Już ponad 355 tys. osób pracuje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, z czego aż 82,1 tys. osób (23% udział w zatrudnieniu  w sektorze ogółem) to osoby zatrudnione w Krakowie. Jako lider pod względem wielkości zatrudnienia, stolica Małopolski wyprzedziła ...

Aktualności dla inwestorów
Nowe centra usług biznesowych, których powstanie planują w Polsce takie firmy jak: Dyson, Zimmer Biomet, czy Leo Pharma, mogą stworzyć ponad 2 tys. miejsc pracy.

Aktualności dla inwestorów
Z najnowszego raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021 wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13 500 nowych miejsc pracy. Udział sektora w PKB Polski jest szacowany na poziomie 3,5 proc. a wartość e ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny