Aktualności dla inwestorów
Celem projektu jest zapewnienie szerokiego wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Małopolskiego w zakresie obsługi inwestora oraz wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów jego obsługi na szczeblu samorządowym. Więcej Okres realizacji: marzec 2020 r. – czerwiec 2023 r. Lider projektu: Województwo Małopolskie Partnerzy: Krakowski Park Technologiczny Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Aktualności dla inwestorów
Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym uruchomiło nowy projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie j ...

Aktualności dla inwestorów
20 lutego 2020 roku w sali teatralnej w Nowym Centrum Administracyjnym spotkali się przedstawiciele firm z Polskiej Strefy Inwestycji oraz specjalnej strefy ekonomicznej, by porozmawiać o biznesie. Głównym tematem spotkania były rozmowy na temat przyszłości gospodarki w najbl ...

Aktualności dla inwestorów
Przedstawiamy Państwu efekty dotychczasowych działań w Małopolsce, po wejściu nowych przepisów regulujących działalność specjalnych stref ekonomicznych. Zmiana znana pod hasłem „cała Polska strefą” polega na tym, że każda nowa inwestycja mająca miejsce na terenie Polski, moż ...

Aktualności dla inwestorów
Strefa Aktywności Gospodarczej jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji zrealizowanych w Gminie Bobowa.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny