Inwestorzy mogą korzystać z pozostałych możliwości dofinansowania działalności gospodarczej.

Dotacje na usługi doradcze
Bony sukcesu 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  realizuje projekt „Bony sukcesu”, w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą sfinansować specjalistyczne usługi doradcze w zakresie:
- monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
- uzyskiwania certyfikatów zgodności,
- optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
- wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
- wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
- instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
- procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
- opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
- wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa granty.

Kwota jednego grantu do wysokości 20 000 zł.

Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617 66 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.marr.pl/bonysukcesu/

Dotacje na usługi szkoleniowe
Małopolskie Bony Rozwojowe PLUS 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe PLUS”. Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty: szkolenia, doradztwo, egzaminy. Dla sprawnej obsługi Przedsiębiorców i Usługodawców, świadczących usługi rozwojowe na każdym etapie jego realizacji wykorzystywany jest  system informatyczny. Projekt realizowany jest w subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki).
 
Co mogą zyskać małopolskie firmy?
 
W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość maksymalnie 60 zł . Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych, aż po 2720 bonów w przypadku średniego Przedsiębiorstwa. Bony będą ważne przez 6 miesięcy od podpisania umowy z MARR S.A.

Kto może skorzystać?
 
Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru subregionu: Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską, zwanym dalej subregionie KOM wraz z metropolią krakowską – należy przez to rozumieć Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki).

Wymagane jest aby zgodnie z dokumentami rejestrowymi tj. KRS lub CEIDG Przedsiębiorstwo posiadało siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, filię, delegaturę, jednostkę organizacyjną lub dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu KOM wraz z metropolią krakowską.

Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?

Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna. Wszelkie szczegóły dotyczące obiegu bonów znajdują się w regulaminie.

Zaletą projektu jest również kompleksowość wsparcia oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie: dostęp do elektronicznego systemu obsługi, wybór szkoleń, usług doradczych i egzaminów dostępnych jedynie w Bazie Usług Rozwojowych obsługę i wsparcie techniczne, szybkie  rozliczenie usług.

Jaki jest poziom dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

Kontakt:
Numer Infolinii: 12 617 66 04
Godziny pracy infolinii: pn.-pt. od 8.00-16.00
Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.marr.pl/mbonplus/

Bony szkoleniowe w Małopolsce
 Wsparcie w zakresie bonów szkoleniowych świadczone jest za pośrednictwem operatorów, do głównych zadań których należy:
- finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu założeniami realizacji poddziałania,
- wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych,
- zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z nowego systemu finansowania,
- obsługa Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 

Nazwa instytucji

Tytuł projektu

Nazwa Subregionu

Dane kontaktowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską

(powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki oraz miasto Kraków)

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Numer Infolinii: 12 617 66 04
Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.marr.pl/mbonplus/

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Zarządzania I Handlu w Oświęcimiu/ Społeczna Szkoła Zarządzania I Handlu

Rozwój Kompetencji Kadr Sektora MŚP Subregionu Małopolski Zachodniej

Subregion Małopolski Zachodniej

(powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475,
fax: 33 8475 479,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowe Centrum Pracy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Dla Subregionu Tarnowskiego

Subregion tarnowski

(powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów)

MORKK
ul. Krakowska 13/11, 33-100 Tarnów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 508-024-443
Tel.: 572-722-360
https://www.morkk.pl/

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

 

Sądeckie Bony Szkoleniowe

Subregion sądecki

(powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki oraz miasto Nowy Sącz)

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13
tel. 578 120 129
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://bony.mojszeftoja.pl/

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Subregion podhalański

(powiaty: nowotarski, suski i tatrzański)

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1
34-700 Rabka-Zdrój
tel.: 537 430 555
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/


Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
 
Inwestycje kapitałowe
Wychodząc naprzeciw przyszłym przedsiębiorcom poszukującym nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego utworzyła fundusz seed capital, "Inwestycje Kapitałowe", który inwestuje w nowo tworzone firmy wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania.

Fundusz lokuje środki finansowe w pomysły na wczesnym etapie rozwoju oraz aktywnie angażuje się w proces ich rynkowej komercjalizacji. Oferuje zindywidualizowaną obsługę oraz pomoc ekspercką dla swoich klientów.

Kontakt:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
12 617 66 87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.marr.pl/ik/

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny