Inwestorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie zwrotne z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.
 
Pożyczki (MARR) dla MŚP działająych na rynku powyżej 24 miesięcy 

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:
- na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
- oprocentowanie 2,35-5,35% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
- preferencyjne oprocentowanie 1,35% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
- wkład własny nie jest wymagany
- brak prowizji za udzielenie pożyczki
- zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Więcej szczegółów na stronie MARR

Pożyczki (KONSORCJUM) dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy 

Konsorcjum w składzie:
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
- Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:
- na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
- oprocentowanie 2,35-5,35% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania
- preferencyjne oprocentowanie 1,35% dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
- wkład własny nie jest wymagany
- brak prowizji za udzielenie pożyczki
- zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Więcej szczegółów na stronie MARR

Pożyczki dla START-UPÓW działająych na rynku do 24 miesięcy 

Program pożyczkowy realizowany jest w ramach konsorcjum:
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider,
- Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Dla kogo? Pożyczka dla start-upów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego.

Ile? Kwota pożyczki od 10 000 zł do 900 000 zł.

Warunki:
- oferowane jest najniższe w Małopolsce oprocentowanie: 1,35%  dla firm z terenu niskiej aktywności gospodarczej (aktualnie powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki) lub działających w ramach inteligentnych specjalizacji, 2,35-5,35% dla pozostałych firm, na podstawie analizy ryzyka.
- maksymalny okres spłaty do 7 lat
- możliwość karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy
- brak prowizji i dodatkowych opłat
- oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
- standardowe zabezpieczenie pożyczki
- brak wkładu własnego

Więcej szczegółów na stronie MARR

Pożyczki dla mikro i małych firm w ramach Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski

Ile? Maksymalnie kwota 500 tys. złotych

Warunki:
- na  okres 60  miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
- oprocentowanie od 3,55-5,35% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych
- wymagane 20% wkładu własnego
- za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące
- zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Więcej szczegółów na stronie MARR

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla kogo:  mikro i mali przedsiębiorcy z całej  Małopolski

Ile: Maksymalnie 500 tysięcy złotych

Warunki: 
- zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku)
- 20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia
- zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty
- pożyczka na okres do 5 lat
- oprocentowanie do 5,35% w skali roku (stałe w całym okresie pożyczkowym)
- za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% kwoty, przy pożyczkach z okresem spłaty do 2 lat i 1,5 % – przy pożyczkach z okresem spłaty powyżej 2 lat.

Więcej szczegółów na stronie MARR

KONTAKT:
Departament Instrumentów Finansowych
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe instytucje udzielające pożyczek z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne

1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów
tel: 32 623 00 61, 32 623 06 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
Tel: 33 844 73 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul Tarnowska 28, 33 - 300 Nowy Sącz
tel: (022) 864 03 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Rydlówka 5, pok. 105, Kraków
Tel: +48 889 875 721, 18 267 77 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Lubelska Fundacja Rozwoju, Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 175, 34- 200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 13 15, 33 874 11 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Szujskiego 66, 33- 100 Tarnów
tel: 14 621 34 50, 14 623 55 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
ul. Rakowicka 14b, Kraków
Tel: +48 515 722 146, 22 63 60 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny