Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w zachodniej Małopolsce wzrasta! Cztery powiaty zostały objęte dodatkowym wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
 
W powiatach: oświęcimskim, wadowickim, olkuskim i chrzanowskim wsparcie dla przedsiębiorców wynosi:
 
50% - dla dużych przedsiębiorców
60% - dla średnich
70% - dla mikro i małych firm
 
To wzrost aż o 10 punktów procentowych w porównaniu do pozostałych części Małopolski!
Dzięki zmianie wysokości pomocy publicznej przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) będą mogli wykorzystać jeszcze większe zwolnienie podatkowe, a tym samym znacząco podnieść konkurencyjność swoich przedsięwzięć biznesowych. 
 
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje, lub rozbudowę istniejących zakładów. Pomoc jest udzielana w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na okres do 12 lat!
Operatorem Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce oraz powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
 
 
 
 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny