Zmiany w harmonogramie konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój - aktualizacja dotyczy informacji o nowym konkursie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Konkurs finansowany z funduszy unijnych jest wsparciem dla MŚP w zakresie realizacji projektów, przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m. in. na zakup usług programistycznych, oprogramowania czy też na zakup środków trwałych niezbędnych do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna 6 września 2021 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 20 września i trwa do 20 października br.

źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny