Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu. Z ulgi podatkowej w ramach Polskie Strefy Inwestycji skorzystają Krakodlew S.A., Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., Brandbox BPL Paweł Lisiecki, Kubicz sp.j. oraz P.P.U.H. „STESER”S.C. Serafin Piotr, Sternal Robert.

 

Największe nakłady inwestycyjne zaplanowała firma Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp.j., która zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Oświęcimiu. Co najmniej 130 000 000 zł zainwestuje w budowę nowej linii produkcyjnej, modernizację już istniejącej, budowę infrastruktury do rozładunku, magazynowania i dozowania recyklatów oraz zakup oprogramowania. Jest to kolejna współpraca firmy Synthos z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Druga co do wielkości inwestycja - 27 595 000,00 zł - zostanie zrealizowana przez Krakodlew Spółka Akcyjna, która również planuje rozbudowę zakładu i modernizację linii produkcyjnych. Modernizacja odlewni przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu o min. 10%.

Firma Brandbox ze Skawiny natomiast, dzięki uldze podatkowej planuje wprowadzić do swojej oferty nowe produkty. Zamierza rozpocząć produkcję: palet, produktów drewnianych i opakowań transportowych, wyrobów z tektury i papieru wraz z usługami druku i usługami introligatorskimi, urządzeń wspomagających produkcję i magazynowanie oraz elementów maszyn i części akcesoriów do maszyn. Ponadto przedsiębiorca zamierza zacząć świadczyć usługi z zakresu obróbki metali, wycinania precyzyjnych elementów metalowych, naprawy maszyn i urządzeń, obróbki i suszenia drewna, a także świadczyć kompleksowe usługi logistyczne. Planowane nakłady inwestycyjne to 27 184 400,00 zł.

Kolejna decyzja o wsparciu trafia do P.P.U.H. „STESER” S.C. Serafin Piotr, Sternal Robert. Dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji w zakładzie powstaną nowe instalacje, infrastruktura IT i oprogramowanie. To pomoże w utrzymaniu zwiększonej przepustowości na wszystkich stanowiskach linii produkcyjnej. Firma zainwestuje 4 000 000 złotych.

I wreszcie Kubicz spółka jawna, mikroprzedsiębiorca z Ryglic (Bistuszowa) zainwestuje w zmianę procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii w ramach parku maszynowego, usprawnienie infrastruktury technicznej i transportu wewnętrznego. Planowana inwestycja wyniesie ok. 1 900 000 zł.

źródło

KPT

 

 

 

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny