W dniu 10 czerwca br. firma otrzymała z rąk wicepremiera Pana Jarosława Gowina decyzję o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na rozszerzeniu działalności obecnego zakładu w Niepołomicach o nowe technologie oraz wdrożeniu nowej strategii, obejmującej reorganizację i unowocześnienie produkcji. Kwota nakładów określona przez firmę MAN w związku z realizacją projektu inwestycyjnego wyniesie ok. 95 mln EUR. Jak zaznaczył Pan Thorsten Campehla – prezes zarządu MAN Truck jest to jedna z największych inwestycji w  dotychczasowej działalności firmy. O ostatecznej decyzji o wyborze lokalizacji zdecydowały m.in. wysokie kwalifikacje kadry kierowniczej, sprawne otoczenie biznesowe w Małopolsce oraz system zachęt podatkowych dostępnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Zakłada się, że uruchomienie produkcji nowych samochodów ciężarowych będzie miało miejsce we wrześniu 2022 r. Skala inwestycji i zdolności produkcyjnych imponuje, bowiem Inwestor planuje docelowo produkcję 300 ciężarówek i 200 kabin dziennie. W fabryce MAN będą powstawały wszystkie rodzaje ciężarówek, od lekkich pojazdów transportowych po wielotonażowe ciężarówki.

Koncern MAN znajduje się w przełomowym momencie swojej historii, podejmując kompleksową transformację przedsiębiorstwa, które dyktują nam wyzwania przyszłości. Polska jest dla nas w tym procesie bardzo ważnym krajem. Mamy tu dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, centrum finansowo księgowe oraz spółkę sprzedażową, obecną na polskim rynku od ponad 28 lat - powiedział podczas uroczystości Michael Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus SE, odpowiedzialny za produkcję i logistykę.

Obecnie firma MAN już zatrudnia w Niepołomicach przeszło 1000 osób. Dzięki nowej inwestycji łącznie firma planuje zatrudnić 2500 osób.

Inwestycja wnosi znaczny wkład w rozwój regionalnej i krajowej gospodarki, która dzięki inwestycji firmy MAN stanie się jeszcze bardziej innowacyjna– podkreślił wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Tomasz Urynowicz, który wraz z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką z ramienia Zarządu Województwa Małopolskiego podpisali tzw. Protokół ustaleń z firmą MAN, wyrażający poparcie władz województwa dla inwestycji. Sygnatariuszami Protokołu ustaleń byli także: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Pan Jarosław Gowin, Wojewoda Małopolski - Pan Łukasz Kmita, Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie - Pan Robert Jakubiak, Starosta Wielicki - Pan Adam Kociołka, Burmistrz Niepołomic - Pan Roman Ptak, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Pan Jerzy Muzyk oraz Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o. o. - Pan Wojciech Przybylski.

Podczas podpisywania Protokołu ustaleń obecna również była z ramienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Wiceminister Anna Kornecka.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz witając firmę MANTruck & Bus SE w Małopolsce zwrócił uwagę, że to co łączy na stałe Małopolskę i firmę MAN to litera „M” w nazwie.

Przedstawiciele Inwestora i przedstawiciele władz państwowych i regionalnych podkreślili, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na m.in.: długoterminowe zatrudnienie mieszkańców, transfer technologii, kooperację z lokalnymi dostawcami produktów i usług, co efektywnie wpłynie na rozwój przemysłowy i technologiczny regionu.

Warto podkreślić, że planowane przedsięwzięcie uruchomienia nowej inwestycji firmy MAN
w Niepołomicach odbywało się także w ścisłej współpracy wszystkich wyżej wymienionych stron oraz Centrum Business in Małopolska (CeBiM) prowadzącym zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o..

To właśnie w Centrum Business in Małopolska podejmowane są działania mające na celu kompleksowe przygotowanie oferty inwestycyjnej regionu Małopolski oraz Krakowa. Głównym zadaniem CeBiM jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw. Potwierdził to Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. – Pan Wojciech Przybylski – mówiąc, że idea one-stop-shop w Małopolsce to właśnie Centrum Business in Małopolska, model działania który bardzo się sprawdził.

Źródło: UMWM

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny