W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbędzie się w formie online spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom z terenu Gminy Wielka Wieś. Współorganizatorami spotkania są: Urząd Gminy Wielka Wieś, Centrum Business in Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Będzie to świetna okazja by zapoznać się z ofertą wiodących instytucji otoczenia biznesu w regionie, w tym Jurajskiej Izby Gospodarczej, usłyszeć o możliwościach wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji a także dowiedzieć się o dostępnych formach wsparcia dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19.

Program wydarzenia:

12:00-12:05 – Agnieszka Pala - Manager Centrum Business in Małopolska - powitanie uczestników, wprowadzenie, omówienie agendy

12:05-12:15 – Krzysztof Wołos - Wójt Gminy Wielka Wieś - słowo wstępne

12:15-12:20 – Krystyna Sadowska – Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego – słowo wstępne

12:20-12:30 – Andrzej Bukowczan – Wiceprezes Jurajskiej Izby Gospodarczej – Integracja przedsiębiorców lokalnych poprzez zrzeszanie w organizacje samorządu gospodarczego (prezentacja JIG, doradztwo, promocja członków)

12:30-12:45  – Grzegorz Łabuz – Specjalista ds. przedsiębiorczości - oferta Centrum Business in Małopolska.

12:45-13:00 – Łukasz Blacha – Koordynator projektów w Krakowskim Parku Technologicznym – prezentacja oferty Polskiej Strefy Inwestycji.

13:00-13:15 – Jakub Kojder – Prezes Zarządu Ecumaster – prezentacja firmy Ecumaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K – działalność firmy, doświadczenia związane z udziałem w Polskiej Strefie Inwestycji (przebieg projektu, współpraca i wsparcie, doświadczenia i trudności), przyczyny wyboru Gminy Wielka Wieś na realizację inwestycji, doświadczenia przy współpracy z gminą.

13:15-13:45 – Marta Łomża – Koordynator Zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – aktualne formy wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19 (pomoc krajowa i regionalna)

13:45-14:00 – Sesja Q&A, podziękowania i zakończenie spotkania

Gorąco zachęcamy do rejestracji na wydarzenie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny