Starannie wybrane startupy rozpoczęły właśnie półroczny program wsparcia prowadzony przez KPT ScaleUP, czyli największy akcelerator Przemysłu 4.0. W tym czasie będą współpracować m.in. z Grupą TAURON, Grupą Azoty czy ASTOR nad innowacjami umacniającymi czwartą industrialną rewolucję.

Oficjalny start KPT ScaleUP nastąpił wraz z pierwszym spotkaniem wszystkich wspieranych startupów z zespołem akceleratora. Warsztatowa formuła webinarium pozwoliła nie tylko poznać się lepiej, ale i omówić plan działania na najbliższe tygodnie. Startupy przybliżyły swoją działalność i opowiedziały o tym, w jaki sposób ich produkty, usługi czy technologie poprawią funkcjonowanie firm z szeroko rozumianego Przemysłu 4.0.

Listopadowa inauguracja piątej już odsłony programu KPT ScaleUP była zwieńczeniem ogólnopolskiej rekrutacji startupów oraz ich wymagającej selekcji. Podczas tej pierwszej młode spółki nadsyłały swoje propozycje własnych innowacji, które dzięki akceleratorowi miałyby zostać przekute we wdrożenia. Selekcja służyła zaś wyborowi tych startupów, które najpełniej odpowiedziały na potrzeby technologiczne przemysłowych gigantów, które na kolejne pół roku wezmą startupy pod swoje skrzydła.

Ostatecznie na finałową listę akcelerowanych startupów głosem ekspertów trafiły następujące spółki: ai2device, AppsBow Group, DOC AI, Kayon, nsFlow, Photo-4-Chem oraz Sezo. Już pobieżny przegląd ich profilów działalności pokazuje różnorodność ofertowanych rozwiązań.

Wspomniane startupy będą ściśle współpracować z tzw. odbiorcami technologii, czyli przemysłowymi firmami zaangażowanymi w akcelerator KPT ScaleUP. Firmy te wyodrębniły ze swych struktur zespoły oddelegowane właśnie do kooperacji z młodymi spółkami, ulepszaniem ich rozwiązań na podstawie eksperckiego know-how oraz testowania startupowych innowacji w rzeczywistym środowisku. Odbiorcami technologii w piątej edycji KPT ScaleUP są: ASTOR, Grupa AZOTY, Grupa TAURON, Warbud oraz Woodward.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

KPT ScaleUP jest zarządzany przez Krakowski Park Technologiczny, najbardziej kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. KPT dysponuje pełną paletą narzędzi, dzięki którym klienci Parku mogą rozwijać się lepiej i szybciej. Zbudowany przez KPT ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu Parku mogą rozwijać się w optymalnych warunkach.

Źródło: KPT

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny