Ruszył nabór w konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka najlepszych projektów wzorniczych, które po wdrożeniu zaspokoją potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo z całej Polski (z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia) może otrzymać ponad 1,1 mln zł wsparcia. Budżet całego programu wynosi 70 mln zł. Wnioski można składać do 28 lipca 2021 roku.

Konkurs „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. PARP (jako instytucja pośrednicząca) dofinansuje cały proces projektowy, stanowiący komponent obligatoryjny każdego projektu, od analizy potrzeb firmy i opracowania strategii, po prototypowanie i testowanie produktu. Ponadto, firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne. Jednym z nich jest doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu. W ramach tego instrumentu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze również na inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, tj. 11 województw kraju oprócz makroregionu Polska Wschodnia. To województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Przedsiębiorcy z tych regionów mają, bowiem, do dyspozycji wsparcie, dofinansowywane z innego, dedykowanego im Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85 proc. ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70 proc. wartości tej części projektu.

Maksymalne wsparcie, jakie można otrzymać w konkursie, to 1 125 000 zł. Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie działania.

Źródło: PARP

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny