Zapraszamy na spotkanie warsztatowe „Kraków 4.0 – czy krakowski biznes jest gotowy na cyfrową gospodarkę?” organizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w partnerstwie z Krakowskim Parkiem Technologicznym, które odbędzie się 24 listopada w godz. 10:00-14:00 w formule online.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy w dobie cyfryzacji otoczenia biznesowego. Wspólnie spróbujemy wskazać kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu. Zebrane wnioski będą podstawą do stworzenia rekomendacji dla lokalnych władz samorządowych. Celem jest stałe usprawnianie infrastruktury teleinformatycznej w aglomeracji krakowskiej. Doświadczenia ostatnich miesięcy, potwierdzają, że dostęp do technologii i szybkiej transmisji danych staje się krytycznym elementem rozwoju we wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

BLOKI TEMATYCZNE

COVID-19 – prawdziwe przyspieszenie cyfrowej transformacji

• Nowe modele pracy i technologiczne wyzwania.
• Przemysł 4.0 – pełzająca transformacja vs cyfrowa rewolucja. Co jest możliwe przy obecnym kształcie i strukturze sieci teleinformatycznych?
• Pojemność sieci i konieczność rozwoju 5G.
• Zapotrzebowanie na transmisję danych przed pandemią i w trakcie.

Edukacja w XXI wieku, czy uczelnie mogą rozwijać się bez nowoczesnych technologii?

• Zdalne systemy nauczania – jak uczelnie wykorzystują nowoczesne formy komunikacji do zdalnych zajęć?
• Rola nowoczesnej komunikacji w digital learningu.
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii na uczelniach wyższych w procesie tworzenia innowacji.
• Modele współpracy pomiędzy uczelniami, a biznesem.
• Wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich naukowców w rozwoju gospodarczym.

Cyfryzacja sfery publicznej – otoczenie przyjazne biznesowi transformacji

• Czy samorządy nadążają za sferą biznesu w rozwoju oferty e-usług dla obywateli?
• Efektywny ekosystem sfery publicznej dla: obywateli, przedsiębiorców i instytucji. Co to oznacza w praktyce?
• E-samorząd – czego oczekują obywatele i przedsiębiorcy?
• Infrastruktura wod. wod.-kan. i droga dojazdowa już nie wystarczy. Infrastruktura teleinformatyczna warunkiem przyciągnięcia inwestorów.
• Rola parków technologicznych jako ośrodków innowacji i płaszczyzny współpracy lokalnego biznesu, samorządu i sfery nauki (uczelni wyższych).

POBIERZ ZAPROSZENIE

Wydarzenie będzie transmitowane online: https://krakow40.pl/

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny