21 przedsiębiorstw korzystających z ulgi podatkowej, blisko 400 milionów nakładów inwestycyjnych, 215 nowych miejsc pracy i tytuł Gminy przyjaznej inwestorom – to bilans współpracy Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i Krakowskiego Parku Technologicznego. Okazją do podsumowania są kolejne wydane w Zatorze decyzje o wparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał właśnie dwie decyzje dla przedsiębiorstw z gminy Zator. Protech sp. z o.o. zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 100 000 000,00 zł. W ramach inwestycji rozbuduje zakład i zwiększy jego zdolności produkcyjne. Dotychczas, firma skorzystała już z czterech zezwoleń w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Druga decyzja trafia do firmy Eurowafel sp. z o.o. sp. k., planowane koszty kwalifikowane tej inwestycji to co najmniej 20 000 000,00 zł. Spółka wdroży nowe technologie produkcyjne dzięki czemu wzrośnie sprzedaż jej produktów.

Zatorska Strefa Aktywności Gospodarczej to jedna z najaktywniejszych podstref Krakowskiego Parku Technologicznego. Od 2012 roku, czyli od momentu jej utworzenia wydano tutaj 32 zezwolenia na działalność w specjalnej strefie gospodarczej, a po wejściu nowych przepisów 4 decyzje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (razem z ostatnimi). Przedsiębiorcy w sumie zadeklarowali poniesienie 348.998.561,00 zł nakładów inwestycyjnych (220.756.709,00 w ramach sse i 128.241.852,00 w ramach PSI). Dzięki tym inwestycjom, powstało 215 nowych miejsc pracy.

"Zator to dla mnie miejsce szczególne. Znakomity przykład gminy, która wiedziała jak w praktyce zadbać o zrównoważony rozwój. W tej gminie nie jest to puste hasło: rozwojowi przemysłu towarzyszy rozwój turystyki, szkolnictwa, budownictwa rodzinnego oraz kultury, a wszystko jest robione z głową, rozsądnie, z myślą o przyszłych pokoleniach. Bardzo się cieszę, że mogę ten proces nie tylko obserwować, ale również brać w nim udział, podobnie jak inne koleżanki i koledzy z KPT. Oba przedsiębiorstwa, które otrzymują dzisiaj decyzję o wsparciu to firmy rodzinne. Zatem rodzinom Państwa Krupników oraz Łysoniów, serdecznie gratuluję" - Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora

Przedsiębiorcy w Zatorze tworzą wzajemnie wspierającą się społeczność, dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Jak sami mówią, to dzięki ich zapałowi, zaangażowaniu i zaufaniu udało się tyle osiągnąć. W 2016 roku gmina otrzymała z rąk Krakowskiego Parku Technologicznego tytuł Gminy przyjaznej inwestorom. Temu wyróżnieniu towarzyszyła symboliczna nagroda w postaci Małopolskiego Drzewa Inwestycji i Innowacji, która w Zatorze uzyskała miano „drzewka szczęścia”. Jako symbol sukcesu i powodzenia jest przekazywana z firmy do firmy, by wspierać ich rozwój. Podróże „drzewka” zainicjował burmistrz Zatora, Mariusz Makuch.

"Po części zgadzam się, że Zator to miejsce szczególne… chociaż może raczej normalne. Zatorski samorząd na początku tego wieku tonął w długach i wychodził z trudem z głębokiego kryzysu ekonomicznego. Przygotowanie terenu oraz infrastruktury pod specjalną strefę ekonomiczną było jednym z kluczowych projektów, które doprowadziły do obecnej prosperity. Cieszę się, że firmy, które zainwestowały w naszej gminie nie spoczęły na laurach i mimo trudnych czasów odważnie inwestują i rozwijają swoją działalność. Inwestorzy w Zatorze zawsze mogą liczyć na pomoc naszych pracowników, którzy pracę w urzędzie traktują jako służbę. Trudno tu nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu zarządu i pracowników merytorycznych Krakowskiego Parku Technologicznego, które zapewniło powodzenie tego przedsięwzięcia. Z wielkim szacunkiem i zadowoleniem przyjąłem informację o planowanych inwestycjach na kwotę 120 milionów zł. Szczególnie, że dotyczy to firm, które jako pierwsze budowały swoje zakłady w Zatorze wśród pól kukurydzy. Dzisiaj ich rozwój napawa mnie dumą i optymizmem." - Mariusz Makuch, burmistrz Zatora

Źródło: Krakowski Park Technologiczny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny