Celem niniejszej publikacji jest ukazanie korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce. Kierujemy ją głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Małopolska to region w południowej Polsce, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce województw najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wysokie tempo rozwoju gospodarczego, liczne instytucje wsparcia biznesu, dobra infrastruktura transportowa, to tylko niektóre z powodów, dla których światowe koncerny zdecydowały się tutaj zainwestować. Potencjał inwestycyjny regionu został także doceniony w prestiżowych, europejskich konkursach: Małopolska otrzymała między innymi tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości i zajęła 1. miejsce w międzynarodowym konkursie RegioStars 2016. 

Niekwestionowanym liderem Małopolski jest historyczne miasto Kraków, w którym prężnie rozwija się rynek nowoczesnych usług biznesowych. Ekosystem uczelni, instytutów badawczych i globalnych korporacji tworzy też znakomite warunki dla rozwoju startupów i technologii, wyróżniających Kraków w Europie i na świecie. 

Kraków jest także jednym z najważniejszych polskich ośrodków akademickich. Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą doceniona została przez najważniejszy Polski ranking szkół wyższych PERSPEKTYWY, w którym obie uczelnie od lat zajmują najwyższe pozycje.  

Przygotowanie raportu analitycznego Doing Business in Małopolska jest elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

POBIERZ RAPORT

Zespół Centrum Business in Małopolska

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny