Aktualności dla inwestorów
1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomoc regionalna w Małopolsce jest wyższa, a kryter ...

Aktualności dla inwestorów
Polska znalazła się wśród 10 najlepszych kierunków na świecie do ulokowania inwestycji w obszarze STEM. Polska jest również liderem sektora nowoczesnych usług w regionie, zarówno pod względem liczby centrów badawczo-rozwojowych, jak i zatrudnienia w branży. Z ...

Aktualności dla inwestorów
O tym, jak wspierać rozwój biznesu w Małopolsce, jak przyciągnąć inwestorów i stworzyć odpowiednie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw rozmawiali uczestnicy spotkania w Centrum Business in Małopolska, wśród nich marszałek Witold Kozłowski. ...

Aktualności dla inwestorów
Rekordowe wyniki zarówno pod względem liczby wspartych inwestycji jak i nakładów inwestycyjnych – w 2021 roku przedsiębiorcy chętnie inwestowali w M ...

Aktualności dla inwestorów
Według opublikowanego właśnie raportu ABSL, o sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie, Kraków ponownie zachował pozycję lidera pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce. Pracuje w nich prawie co czwarta osoba, czyli 82 600 osób.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny