Aktualności dla eksporterów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na webinarium poświęcone współpracy polskiego sektora IT/ICT z Agencją Komunikacji i Informacji NATO (NATO ...

Aktualności dla eksporterów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) aktywnie podejmuje działania, mające na celu eliminację lub ograniczenie barier w handlu, inwestycjach i usługach w dostępie do rynków pozaunijnych, istotnych dla polskiego eksportu.

Aktualności dla eksporterów
Firmy z Ukrainy z różnych branż poszukują partnerów biznesowych z Polski, którzy byliby zainteresowani nawiązaniem współpracy.

Aktualności dla eksporterów
Polska Agencja Inwestycji i Handlu udostępniła nowe, dedykowane przedsiębiorcom narzędzie biznesowe. Na stronie PAIH uruchomiona została baza rekomendowanych wydarzeń branżowych w kraju i na ś ...

Aktualności dla eksporterów
W ramach współpracy z China - CEEC Expo and International Consumer Goods Fair (China - CEEC Expo), Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zaprasza polskich przedsiębiorców do wz ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny