Polskie firmy zyskają nowe możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach, w tym afrykańskich, dzięki bliższej współpracy między KUKE i Standard Chartered.

KUKE i Bank Standard Chartered podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnego wspierania polskich eksporterów i ułatwiania im ekspansji na rynkach zagranicznych.

Umowa wzmacnia relacje między obiema instytucjami, umożliwiając bankowi dostarczanie kredytów w projektach eksportowych (export finance). Jednocześnie porozumienie rozszerza możliwości KUKE w realizacji strategii pomocy polskim eksporterom w dywersyfikacji rynków zbytu – poszerza m.in. grono krajów, do których trafiają polskie produkty i usługi o te, na których działa Standard Chartered, m.in. w Afryce Subsaharyjskiej.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Janusza Władyczaka i Wiceprezes Zarządu Katarzynę Kowalską ze strony KUKE oraz Faruqa Muhammada, Globalnego Dyrektora ds. Strukturyzowanego Finansowania Eksportu (Global Head of Structured Export Finance) Banku Standard Chartered.

Faruq Muhammad:

Jesteśmy dumni z silnych relacji z agencjami wspierającymi eksport w różnych częściach świata, które umożliwiają oferowanie naszym klientom rozwiązań szytych na miarę ich potrzeb. Podpisując porozumienie o współpracy z KUKE, mamy nadzieję na kontynuację bliskiej współpracy z tą instytucją, aby wspierać naszych klientów oraz rozwój polskiego eksportu na rynkach zagranicznych.

Janusz Władyczak:

Polscy eksporterzy udowodnili w trakcie pandemii, że są w stanie dostosować się do nawet najtrudniejszych warunków funkcjonowania. Wykorzystali regres w międzynarodowym handlu do poszerzenia działalności o nowe rynki. Niemniej jednak, pozostają regiony m.in. w Afryce czy Azji, w których pozyskiwanie kontraktów wiąże się z większymi wyzwaniami niż w innych częściach świata. Dlatego KUKE będzie ściślej współpracować z Bankiem Standard Chartered, instytucji o globalnym zasięgu, we wspieraniu eksporterów w rozwoju działalności w różnych szerokościach geograficznych. Podpisane porozumienie tworzy ramy tej współpracy.

KUKE i Standard Chartered podpisały niedawno umowę dotyczącą udzielenia Republice Wybrzeża Kości Słoniowej finansowania wartości 159 mln euro z przeznaczeniem na modernizację oddziałów położniczych w 62 szpitalach na terenie kraju.

Źródło

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny