Projekt jest kierowany do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwojem innowacji i  inwestycjami w naszym regionie.  

Wsparcie działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorców, włączenie ich w działania europejskiej Inicjatywy Awangarda oraz profesjonalna, ukierunkowana na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocja gospodarcza to główne cele realizowanego w MARR SA projektu „Power up Your Business in Małopolska 3”.

Projekt skierowany jest do małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP. 

1.  Wydarzenia targowe – zapraszamy do udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych:

Co oferujemy na każdych targach?

 • profesjonalnie zabudowaną powierzchnię wystawienniczą  (ok. 30 m kw.)
 • strefę B2B do spotkań i rozmów
 • możliwość promocji firmy na ekranie LCD stoiska
 • wsparcie w znalezieniu partnerów do rozmów handlowych
 • bilety wstępu na targi dla przedstawicieli firm

Jakie targi?

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych.

 

 

 

Hannover Messe - targi przemysłowe Hanower, Niemcy 17-21 kwietnia 2023 www.hannovermesse.de/home

 

2. Misje gospodarcze importerów w Małopolsce – zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych w ramach przyjazdowych misji gospodarczych.

Co oferujemy podczas misji gospodarczych?

 • spotkania w formule B2B w Krakowie i na terenie Małopolski
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych i określeniu profilu branżowego
 • nawiązanie bezpośrednich relacji z instytucjami gospodarczymi regionu

Jakie misje i kiedy?

 • Ukraina (03.2023)   
 • Francja (05.2023)


3. Małopolski Klub Eksportera – zapraszamy małopolskich przedsiębiorców do udziału
w działaniach Klubu, którego celem jest przygotowanie małopolskich MŚP do ekspansji na rynki międzynarodowe.

Co oferujemy w ramach Klubu?

 • transfer wiedzy
 • integrację środowiska małopolskich eksporterów
 • umiejętności i dobre praktyki z zakresu internacjonalizacji, innowacji i współpracy naukowej
 • 12 szkoleń warsztatowych na terenie całego województwa małopolskiego (wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw eksportowych)

 

4. Udział w europejskiej Inicjatywie Awangarda – zapraszamy małopolskich producentów do udziału w pracach Inicjatywy Awangarda

Co oferujemy w ramach Inicjatywy Awangarda?

 • budowanie powiązań kooperacyjnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów i technologii produkcji
 • zdobycie profesjonalnej wiedzy i zmniejszenie zużycia zasobów
 • cykl warsztatów i spotkań roboczych
 • udziału w wydarzeniach i konferencjach Inicjatywy Awangarda

Więcej informacji: www.powerup3.pl

Kontakt: www.powerup3.pl/kontakt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lider projektu: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny