TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Specjalna strefa ekonomiczna

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/strona/www.kpt.krakow.pl/

 

Pomoc publiczna w krakowskiej strefie należy do najwyższych w Polsce.

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna, obejmująca obszar 707 hektarów, zarządzana jest przez Krakowski Park Technologiczny. Położona jest na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie sse jest najwyższa w Polsce. Sse obejmuje 28 podstref na terenie 26 gmin. Oferuje ona inwestorom tereny greenfield, a także przestrzeń biurową do wynajęcia.
Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 roku. Funkcjonować będzie do końca roku 2026.

Zachęcamy do odwiedzania strony Krakowskiego Parku Technologicznego: 

Kto może inwestować w strefie?

Zwolnienia podatkowe
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, jako spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 55%, średnie firmy mogą liczyć na 45%, duże firmy 35%.
Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria – zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje Rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:
 

 • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
 • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Pomoc publiczna

Zwolnienia podatkowe
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, jako spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50%.
Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria – zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje Rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

 • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
 • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.


Zezwolenia

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie są przyznawane w trybie przetargu lub rokowań, ogłaszanych w postaci zaproszenia zamieszczonego w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane w strefie, oceniane są przez Komisję ds. Rokowań i Przetargów. Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria:
 

 • stopień innowacyjności technologii planowanych przedsięwzięć
 • przedmiot i zakres działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez oferenta oraz działalności, jaką planuje on podjąć w strefie
 • wartość planowanych inwestycji i warunki ich realizacji
 • deklarowany udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury na terenie strefy
 • deklarowana/możliwa współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w strefie i jej otoczeniu
 • zgodność planowanej działalności z celami rozwoju strefy
 • stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony
 • możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami w projektach badawczych i edukacyjnych.

 
Inwestowanie na obszarze krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej wymaga podjęcia następujących kroków:
 

 • przedłożenia listu intencyjnego przedstawiającego projekt inwestycyjny w ogólnym zarysie
 • przystąpienia do negocjacji dotyczących nabycia/dzierżawy działki pod inwestycję lub wynajęcia powierzchni biurowej
 • przygotowania oferty inwestycyjnej w formie biznes planu
 • przystąpienia do rokowań lub przetargu ogłoszonych przez Krakowski Park Technologiczny w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie
 • zakupu / dzierżawy nieruchomości / wynajęcia powierzchni biurowej
 • realizacji projektu inwestycyjnego.

 

 

Wszystkie dokumenty oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.kpt.krakow.pl 

Wszelkich informacji udzielą także pracownicy KPT, tel. 12 640 19 40 biuro@kpt.krakow.pl
 

aktualizacja: 10 listopada 2015