logo

Współpraca

Centrum Business in Małopolska (CeBiM) to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska  tworzą: instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., samorząd regionalny – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne  – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. W styczniu 2013 roku do Centrum dołączyły Małopolskie Parki Przemysłowe.

Proponujemy:

  • zintegrowany system obsługi inwestora (one-stop-shop);
  • system publicznego wsparcia inwestycji
  • największą w regionie bazę nieruchomości inwestycyjnych
  • bazę danych przedsiębiorstw eksportowych i kontrahentów zagranicznych;
  • wsparcie eksporterów z regionu w oparciu o środki własne oraz fundusze UE;
  • koordynacja działań promocyjnych o charakterze gospodarczym
  • wzmocnienie wizerunku gospodarczego Małopolski
  • wspólny udział w projektach finansowanych ze środków UE

aktualizacja: 25|03|2016